jornada 15.06.2019 015.JPG

Què vol ser

Balsareny Educa?

 

Balsareny Educa, d'entrada serà allò que Balsareny vulgui que sigui. Però anem a pams:

 

Potser una plataforma, una agrupació d'entitats i serveis, un col·lectiu integrat pel màxim possible de gent associada, agrupada o a títol personal... que treballarà, amb l'assessorament inicial del col·lectiu Educació pel Desenvolupament, per a un poble que eduqui i s'encamini per esdevenir convivencial, solidari, inclusiu, participatiu en la governança, sostenible...

Projecte

Balsareny Educa

 

El projecte Balsareny Educa pretén incentivar un procés de millora de la comunitat, construït i portat a terme a partir de les entitats i serveis del poble, i de la participació col·lectiva de tothom qui li sembli bé afegir-s’hi.

Les bases conceptuals sobre les quals treballem els qui acompanyem aquests projectes comunitaris es fonamenten en el que se’n diu Educació pel Desenvolupament, que s’organitza en quatre dimensions: la dimensió del desenvolupament personal, com a persones crítiques, compromeses i regides amb criteris ètics; la del desenvolupament de les relacions interpersonals, que fomenta, entre altres, la capacitat dialògica; la dimensió social, basada en el desenvolupament social, en els valors democràtics, de llibertat, igualtat, no discriminació; i finalment la dimensió centrada en la sostenibilitat, amb tot el què això suposa.

Des d’aquesta perspectiva els projectes comunitaris tenen sentit en la mesura que empenyen en aquestes direccions: a favor d'una millora del diàleg, la cohesió, la convivència, la participació, la cultura de pau i el comerç just, el consum responsable, la cura del medi i l'eficàcia del treball en equip. Tenint en compte el propi territori, i en la mesura del possible, el país i el context global.

jornada 15.06.2019 014.JPG

edítame

Per aprofundir

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y edítame. Es muy sencillo.

Hem posat fil a l'agulla

 

Seguiment del projecte Balsarenyeduca, juny del 2020.

Hola amics i amigues, amb aquest document exposem, de manera sintètica, el procés que hem portat a terme a partir de la sessió de treball que vam fer a la biblioteca el 15 de juny de 2019.

En la sessió de treball del dissabte 15 de maig del 2019 a la nostra biblioteca vam elaborar el Document Marc, amb 42 propostes de millora de la comunitat, que vam agrupar en 5 apartats i vam fer una priorització provisional amb criteris de facilitat i interès. I ens vam posar a treballar. 

De les 42 propostes, en el primer bloc, una de les que ens van semblar prioritàries va ser la de crear un espai virtual, una pàgina web, per facilitar la comunicació  ( Balsarenyeduca.info ) amb la pretensió que la utilitzin les entitats que vulguin difondre informació, documents d’interès, audiovisuals... A la web hi ha diverses pestanyes: Balsarenyeduca, voluntaris, memòria històrica, Pere Casaldàliga, amb informació i documents.

En aquest mateix primer bloc va sortir la proposta de donar informació de cada entitat, o fer la història de les entitats. A la web algunes entitats han començat a penjar informació. Seria interessant que altres s’hi afegeixin.

També en el primer bloc hi ha la proposta de treballar la memòria històrica. Es va iniciar una comissió que hi està treballant, que té una pestanya a la web i que ha començat a penjar-hi documents escrits i audiovisuals. La comissió està oberta a qualsevol persona amb interès a participar-hi.

En el segon grup de propostes es va acordar de crear un grup de voluntaris/es, per col·laborar en necessitats diverses del municipi. En va sortir una comissió, oberta a tothom, com totes les altres, i vam elaborar una proposta de treball, que està penjada a la web, a la pestanya de voluntaris. Aquest projecte pot vincular-se amb altres comissions i amb altres de les propostes que van sortir en la sessió inicial del 15 de maig.

Paral·lelament el mes de febrer vam fer, a la sala petita del Sindicat, una sessió per aplegar propostes sobre la figura del Pere Casaldàliga. La comissió que s’ha format està tirant endavant amb empenta el projecte en diversos fronts.

La nostra pretensió és d’anar planificant la resposta a les propostes més factibles que van sortir en la primera sessió de treball del 15 de maig.

Tan aviat com sigui possible tenim previst de fer una sessió de treball presencial amb totes les entitats, per informar amb més detall del treball de les comissions, valorar el recorregut fet fins ara i concretar el pla de treball per a 2020-2021.

Todos los videos
Mirar ahora