Unknown.jpeg
hqdefault_edited.jpg

 L'antecedent que trobem a aquest grup de treball és el d'un col·lectiu que durant els anys vuitanta del segle passat va treballar per rescatar objectes i documents per tal de no ser oblidats i perduts. Tot i ser un equip reduït de gent, dinamitzats o liderats per el Joan Bonals (que ara també és membre del grup motor de Balsareny Educa es van autonomenar Grup d'Estudis Locals  -GEL-) i va passar més o menys desaparcebut per la vida local municipal.

Amb tot, van ser capaços d'editar un llibret, escrit a màquina, amb fotografies de màquines de fotografiar  analògiques, amb els seus rodets que a vegades es velaven,  on hi ha documentades totes les seves recerques, accions i descobertes.

                Avui, vist en perspectiva, demostra com pot ser d'útil un treball de rescat de memòria històrica que salvi de l'oblit testimonis, fets, objectes, materials i documents en general.

                Amb l'objectiu d'esperonar aquest interessantíssim camp de treball, en volem deixar testimoni amb aquest petit record i també amb aquest 'linck' en pdf que us permetrà escudrinyar a través de la digitalització del llibre editat en aquells moments. Gaudiu-lo i -sobretot- amplieu-lo.

Projecte de Memòria Balsareny


Amb aquest projecte pretenem recollir, conèixer, documentar i difondre aspectes del passat, mes o menys recent, del nostre municipi.
Per tal de dur-lo a terme pretenem tractar alguns dels temes que a continuació relacionem, sens perjudici que se’n puguin afegir de nous:


- Recull de comerços i negocis
- Edificis emblemàtics
- Llocs emblemàtics
- Cronistes com a font de informació
- Entitats actuals i desaparegudes
- Recull de dates assenyalades (corpus, pasqua, etc.)
- Guerra civil. Emboscats, deportació i postguerra
- Immigració

 

 

Per poder dur a terme aquest projecte creiem que caldria fer tota una sèrie de tasques, que podrien ser:


- Entrevistes personals o grupals, que poden ser enregistrades o no
- Buscar, documentar i unificar material audiovisual (biblioteca, particulars, entitats...)
- Tertúlies amb persones triades i amb un moderador, per parlar de temes concrets (mina, tèxtil, pagesia...). També podrien ser enregistrades, per tal de poder-ne fer difusió
- Demanar a les entitats què els agradaria d’aportar en el projecte
- Buscar fonts bibliogràfiques per documentar i ampliar les informacions


 

El projecte hauria de ser dut a terme per una sèrie d’actors, com:


- Grup motor, que serà qui impulsi i coordini l’activitat
- Persones del municipi com a fonts documentals
- Entitats
- Tècnics i voluntaris

 


La difusió de la feina feta es durà a terme a través de tots els mitjans que tinguem a la nostra disposició:


- Web i xarxes socials
- Sarment
- Etc.


La dinamització d’aquest projecte està oberta a tothom qui vulgui col·laborar-hi a través de l’entitat “La Garsa”.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////