ASSEMBLEA CONJUNTA

D’ESGRIOLEM, AMICS DE PERE CASALDÀLIGA I ARAGUAIA, CCB I BALSARENY EDUCA.

Cartell1aReunioCasaldaliga.jpg

Aquest document és el recull organitzat de les propostes que van sorgir en la sessió de treball del dia 7 de març de 2020. Hem mantingut totes les aportacions, simplificant i complementant-les per evitar repeticions innecessàries, amb la finalitat de millorar l’organització dels diferents apartats. Aquesta és una proposta de màxims. Sense filtres. A partir d’aquest material caldrà prioritzar per concretar quines de les propostes es poden dur a la pràctica a curt termini, quines requereixen un estudi més acurat i quines s’haurien de deixar per a més endavant. I, en aquest sentit, caldria concretar quin hauria de ser el paper del grup dinamitzador, el de les entitats i persones que hi vulguin col·laborar, i quina podria ser la participació de l’ajuntament.
Hem procurat tenir cura de mostrar totes les veus i propostes que van sorgir; tot i així, si algú dels participants considerés que alguna de les seves aportacions ha quedat distorsionada o no reflectida, li demanem que ens ho comuniqui per tal d’esmenar l’error.

Hem organitzat les propostes en els següents apartats, tot i que és evident que
algunes d’elles són transversals i poden tenir recorregut en més d’un apartat:

CENTRE D’INTERPRETACIÓ I DIFUSIÓ

1.- Crear el projecte Centre de Cultura de la Pau Pere Casaldàliga, que inclogui documentació, difusió, cultura, educació, i on es mostri una exposició permanent renovable sobre el Pere (vida, obra, pensament, justícia social, pau, causes). Posar en valor l’antiga exposició que es guarda a l’ajuntament.1

2.- Rescat i memòria. Arxiu Casaldàliga (família, poble, claretians). Indexació de l’arxiu. Tenir una còpia de l’arxiu digitalitzat per poder ser consultat a Balsareny.

3.- Espai virtual amb l’obra del Pere i l’arxiu —de Sao Félix, família, Araguaia— multilingüe.

4.- Publicar les obres de Casaldàliga a Internet (gratuïtament) per a la seva divulgació.

5.- Promoure actes que transcendeixin l’àmbit local de Balsareny: a nivell català, europeu i mundial, amb l’objectiu de millorar la consciència ciutadana, conèixer i reconèixer millor la figura del Pere i les seves causes.

6.- Promoure un banc de documents del Pere per quan hi ha fets internacionals poder donar la seva visió.

7.- Fomentar estudis sobre l’obra del Pere.

8.- Proposar que la web de l’ajuntament inclogui informació de Balsareny Educa i Araguaia, enllaçant les respectives webs.

9.- Mantenir el Racó Pere Casaldàliga a la biblioteca, amb la seva bibliografia i altres documents.

 

PRESÈNCIA AL POBLE

10.- Visibilitzar la casa on va viure de petit.
11.- Posar el nom de Pere Casaldàliga a la plaça Ricard Viñas.
12.- Establir el Dia del pare Pere al poble.
13.- Fer un gegant per donar a conèixer a nenes i nens la seva figura.
14.- Crear un conte infantil sobre la seva infantesa.
15.- Crear un mural de paret sobre el pare Pere.
16.- Promoure una escultura del pare Pere al racó del cal Lleter.
17.- Escriure poemes del Pere en determinats racons del poble.
18.- Posar un rètol a les entrades del poble que digui: Balsareny, poble natal de’n Pere Casaldàliga
19.- Placa a cal Lleter i a la façana de la casa pairal del pare Pere.

EDUCACIÓ

20.- Incorporar la figura del Pere als continguts docents de l’escola i fer que el seu estudi formi part del projecte educatiu.
21.- Creació d’una beca per enviar una persona jove a Sao Félix per aprendre.
22.- Promoure l’edició de llibres infantils il·lustrats que expliquin la vida i les causes del Pere (lliga amb 14).
23.- Elaborar un projecte per oferir a l’escola i instituts de referència. Que l’incorporin tal com es va fer amb els Bastoners i el Ball de la Faixa.
24.- Fer un joc de taula tipus Educa o Trivial amb imatges, preguntes i respostes, sobre el Pere i que el tinguin a les escoles: Pere i les causes.
25.- Espai Casaldàliga. Hi ha gent que ens oferiríem per fer visites guiades escolars.
26.- Vincular el que es faci a nivell d’educació amb el Camp d’Aprenentatge del Bages.
27.- Promoure xerrades periòdiques a la biblioteca.
28.- Treballar la figura del Pere en un curs de primària.
29.- Agermanament en cooperació entre Balsareny i Sao Félix. Vincular entitats i persones concretes a projectes socials de la Prelazia “ANSA” ajudant amb financiació i intercanvis.
30.- Agermanar institucionalment els pobles.
31.- Cooperació amb l’Araguaia (Amazònia).

 

DIFUSIÓ

32.- Festival anual de caire cultural; teatre, música, etc.
33.- Fer un gegant del pare Pere.
34.- Editar un llibre (per DRIVE, Youtube…). Només amb les fotos de l’arxiu de Sao Félix.
35.- Promoure el Premi Pere Casaldàliga, dirigit a qui treballi sobre les seves causes.
36.- Promoure publicacions periòdiques o una secció pròpia a Sarment, dedicades al Pere, on la gent o la redacció hi incloguin articles, fotos sobre ell, poemes seus…
37.- Dissenyar un itinerari urbà on s’identifiquin llocs emblemàtics.
38.- Dissenyar un itinerari pel municipi, recuperant llocs emblemàtics.
39.- Organitzar una caminada popular al mes de febrer Pere Popular 2021
40.- Preparar nova exposició per celebrar 100 anys del seu naixement (queden 8 anys).
41.- Blog + xarxes. Casaldaliga.causes.org
42.- Subscriure’s a nivell personal al butlletí Causes-Casaldàliga
43.- Difusió causes defensades al Brasil (indígena, Amazònia…)

ALTRES

44.- Geocaxing.
45.- Adecentar la plaça Montserrat i restaurar-ne el monument.
46.- Pere, l’ecologia i el canvi climàtic.
47.- Obrir un Instagram on es pengin fotos del Pere cada dia.
48.- Lligar Sallent i Balsareny (claretians).
49.- Fer estudi/enquesta… per tal de saber realment la coneixença de la seva figura a Balsareny.
50.- Vetllar perquè el nom del Pere Casaldàliga no sigui utilitzat en va!
51.- L’amor com a fil conductor de la seva vida.
52.- Minimalisme, senzillesa, essència.
53.- Pere: L’honestedat en un mateix per aconseguir la pau del món.
54.- Allò essencial es invisible als ulls… i a la premsa.